Główna |

Lista krajów, które zakwalifikowały się do finału Pucharu Davisa (Davis Cup)

Data Finaliści Pucharu Davisa (Davis Cup)
2006 Rosja 3-2 Argentyna
2005 Chorwacja 3-2 Słowacja
2004 Hiszpania 3-2 Stany Zjednoczone
2003 Australia 3-1 Hiszpania
2002 Rosja 3-2 Francja
2001 Francja 3-2 Australia
2000 Hiszpania 3-1 Australia
1999 Australia 3-2 Francja
1998 Szwecja 4-1 Włochy
1997 Szwecja 5-0 Stany Zjednoczone
1996 Francja 3-2 Szwecja
1995 Stany Zjednoczone 3-2 Rosja
1994 Szwecja 4-1 Rosja
1993 Niemcy 4-1 Australia
1992 Stany Zjednoczone 3-1 Szwajcaria
1991 Francja 3-1 Stany Zjednoczone
1990 Stany Zjednoczone 3-2 Australia
1989 RFN 3-2 Szwecja
1988 RFN 4-1 Szwecja
1987 Szwecja 5-0 Indie
1986 Australia 3-2 Szwecja
1985 Szwecja 3-2 RFN
1984 Szwecja 4-1 Stany Zjednoczone
1983 Australia 3-2 Szwecja
1982 Stany Zjednoczone 4-1 Francja
1981 Stany Zjednoczone 3-1 Argentyna
1980 Czechosłowacja 4-1 Włochy
1979 Stany Zjednoczone 5-0 Włochy
1978 Stany Zjednoczone 4-1 Wielka Brytania
1977 Australia 3-1 Włochy
1976 Włochy 4-1 Chile
1975 Szwecja 3-2 Czechosłowacja
1974 RPA Indie (walkower)
1973 Australia 5-0 Stany Zjednoczone
1972 Stany Zjednoczone 3-2 Rumunia
1971 Stany Zjednoczone 3-2 Rumunia
1970 Stany Zjednoczone 5-0 RFN
1969 Stany Zjednoczone 5-0 Rumunia
1968 Stany Zjednoczone 4-1 Australia
1967 Australia 4-1 Hiszpania
1966 Australia 4-1 Indie
1965 Australia 4-1 Hiszpania
1964 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1963 Stany Zjednoczone 3-2 Australia
1962 Australia 5-0 Meksyk
1961 Australia 5-0 Włochy
1960 Australia 4-1 Włochy
1959 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1958 Stany Zjednoczone 3-2 Australia
1957 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1956 Australia 5-0 Stany Zjednoczone
1955 Australia 5-0 Stany Zjednoczone
1954 Stany Zjednoczone 3-2 Australia
1953 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1952 Australia 4-1 Stany Zjednoczone
1951 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1950 Australia 4-1 Stany Zjednoczone
1949 Stany Zjednoczone 4-1 Australia
1948 Stany Zjednoczone 5-0 Australia
1947 Stany Zjednoczone 4-1 Australia
1946 Stany Zjednoczone 5-0 Australia
1945 zawody nie odbywały się z powodu II wojny światowej
1944 zawody nie odbywały się z powodu II wojny światowej
1943 zawody nie odbywały się z powodu II wojny światowej
1942 zawody nie odbywały się z powodu II wojny światowej
1941 zawody nie odbywały się z powodu II wojny światowej
1940 zawody nie odbywały się z powodu II wojny światowej
1939 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1938 Stany Zjednoczone 3-2 Australia
1937 Stany Zjednoczone 4-1 Wielka Brytania
1936 Wielka Brytania 3-2 Australia
1935 Wielka Brytania 5-0 Stany Zjednoczone
1934 Wielka Brytania 4-1 Stany Zjednoczone
1933 Wielka Brytania 3-2 Francja
1932 Francja 3-2 Stany Zjednoczone
1931 Francja 3-2 Wielka Brytania
1930 Francja 4-1 Stany Zjednoczone
1929 Francja 3-2 Stany Zjednoczone
1928 Francja 4-1 Stany Zjednoczone
1927 Francja 3-2 Stany Zjednoczone
1926 Stany Zjednoczone 4-1 Francja
1925 Stany Zjednoczone 5-0 Francja
1924 Stany Zjednoczone 5-0 Australia
1923 Stany Zjednoczone 4-1 Australia
1922 Stany Zjednoczone 4-1 Australia
1921 Stany Zjednoczone 5-0 Japonia
1920 Stany Zjednoczone 5-0 Australia
1919 Australia 4-1 Wielka Brytania
1918 zawody nie odbywały się z powodu I wojny światowej
1917 zawody nie odbywały się z powodu I wojny światowej
1916 zawody nie odbywały się z powodu I wojny światowej
1915 zawody nie odbywały się z powodu I wojny światowej
1914 Australia 3-2 Stany Zjednoczone
1913 Stany Zjednoczone 3-2 Wielka Brytania
1912 Wielka Brytania 3-2 Australazja
1911 Australazja 5-0 Stany Zjednoczone
1910 turniej nie odbył się
1909 Australazja 5-0 Stany Zjednoczone
1908 Australazja 3-2 Stany Zjednoczone
1907 Australazja 3-2 Wielka Brytania
1906 Wielka Brytania 5-0 Stany Zjednoczone
1905 Wielka Brytania 5-0 Stany Zjednoczone
1904 Wielka Brytania 5-0 Belgia
1903 Wielka Brytania 4-1 Stany Zjednoczone
1902 Stany Zjednoczone 3-2 Wielka Brytania
1901 turniej nie odbył się
1900 Stany Zjednoczone 3-0 Wielka Brytania